Baza wiedzy
Motywacja do nauki języka obcego – jak można ją wzmacniać?
Redakcja

Kluczową rolę w nauczania języka obcego odgrywa motywacja, a jednym z zadań nauczyciela jest troska o jej wzbudzenie i skuteczne podtrzymanie przez cały okres nauki. Każdy lektor wie, jak trudnym zadaniem jest nieustanne poszukiwanie sposobów na motywację ucznia przestymulowanego nowoczesnymi technologiami. Powszechnie stosowaną metodą zwiększania motywacji do nauki języka obcego jest nagradzanie podopiecznych za ich systematyczną pracę, jednak motywacja zewnętrzna jest tymczasowa i jak się okazuje – nieskuteczna u wszystkich uczniów. Długotrwałe rezultaty przynosi jedynie oddziaływanie na podopiecznego w celu wykształcenia u niego przekonania, że dana aktywność jest celem samym w sobie. Najlepiej, gdy osiągnięcie celu wiąże się z poczuciem zadowolenia, dumy, ulgi i radości. Dlatego ważna jest wizualizacja celu – zbudowanie w myślach obrazu sukcesu (np. zdanego egzaminu językowego) z wykorzystaniem wszystkich zmysłów i przeprogramowania podświadomości na pozytywne myślenie. Jak zatem w dobie nowoczesnych technologii odnaleźć skuteczne sposoby na motywację wewnętrzną do nauki języka niemieckiego?

Czytaj dalej
Efektywne metody nauki niemieckiego
Redakcja

Przez wiele lat w środowisku oświaty pokutowało przekonanie, że należy oddzielać sferę edukacji od zabawy. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice nie doceniali obecności gier, aktywności ruchowej i emocji w procesie kształtowania kompetencji językowych. Współcześni dydaktycy wiedzą już, że najskuteczniejsze metody nauki niemieckiego wykorzystują najnowsze technologie – mobilne aplikacje, gry komputerowe czy internetowe platformy edukacyjne. Zabawa jest bowiem nieodzowną częścią motywacji i zaangażowania do pracy nad doskonaleniem zdolności komunikacyjnych. Jedną z najbardziej lubianych przez nauczycieli metod nauki niemieckiego jest wykorzystanie kart obrazkowych. W trakcie powtarzania materiału tą techniką warto wykorzystać ruch i naturalną energię podopiecznych, ponieważ im więcej zmysłów uruchomimy, im bardziej zaangażujemy ciało, tym mózg zapamięta większą liczbę nowych zagadnień. Należy przy tym pamiętać, że im więcej zmysłów bierze udział w procesie kształtowania kompetencji językowych, tym więcej struktur mózgu zostaje pobudzonych, co prowadzi do długotrwałego zapamiętania danej partii materiału.

Czytaj dalej
Skuteczne metody nauczania języka niemieckiego
Redakcja

Nauczanie języka niemieckiego nie zawsze jest efektywne, a wysiłki nauczycieli często spotykają się z brakiem zaangażowania i motywacji ze strony uczniów. Podopieczni przygotowujący się do egzaminów językowych wyznaczają sobie własne cele edukacyjne, do których sukcesywnie dążą, lecz pozostali uczniowie często traktują drugi język w szkole jako zbędny balast, przeszkadzający w nauce innych przedmiotów. Germaniści nieustannie poszukują więc nowych metod nauczania języka niemieckiego, które przełamią stereotyp, że uczenie języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo nie przyczyni się do opanowania tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Ponadto, współcześni uczniowie są przestymulowani nowoczesnymi technologiami i nie zawsze mogą utrzymać koncentrację przez całą lekcję. Przed nauczycielami trudne zadanie – jak spośród najnowszych trendów w edukacji wybrać najskuteczniejsze metody nauczania języka niemieckiego, które wesprą uczniów w zrozumieniu i zapamiętaniu nowych zagadnień, rozwiną ich indywidualne zainteresowania, zintegrują klasę i zaktywizują do samodzielnego poszerzania umiejętności językowych?

Czytaj dalej